Hãy viết đáp án (Mười hai + 8 = ?) bằng số vào khung bên dưới để tiếp tục đăng ký