Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00' ngày 04/05/2023
- Kết thúc: 24h00' ngày 15/05/2023

Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 200k Point.
Lưu ý:
- Các Guild có số thành viên
Clone > 10% sẽ không được chấp nhận.
(Thành viên Clone sẽ được tính là những thành viên trùng IP, Mã ổ cứng và ko nằm trong Top 70 nhân vật Reset cao nhất
BXH Anh Hùng ngày cuối.)

- Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại.


Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh


# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
TuThan TongTuLenh 12
(5 thành viên ko nằm trong top 70 BXH)
> 10% thành viên Clone
1.050 165.366
(Ko đạt)
Family GapLaFang 19
(4 Thành viên ko nằm trong top 70 BXH)
> 10% thành viên Clone
1.040 160.110
(Ko đạt)
Familly WhyLoveMe 10
(10 thành viên ko nằm trong top 70 BXH)
> 10% thành viên Clone
350 83.600
(Ko đạt)

Không có Guild nào đạt yêu cầu nhận giải.