Bảo trì toàn bộ máy chủ trong 15 Phút

Thời gian:
- Bắt đầu: 12h00 ngày 21/05/2023
- Kết thúc: 12h15 ngày 21/05/2023


Phạm vi:
- Toàn bộ Server

​Nội dung cập nhật:


  • Backup dữ liệu và nâng cấp Antihack mới nhất.
  • x10% EXP toàn server
  • Reload lại toàn bộ Boss Kundun, Medusa…


Chú ý:
Để cải thiện server cũng như nâng cấp tính năng mới, chúng tôi sẽ update thường xuyên..


Mong các bạn thông cảm.