Bảo trì hoàn tất các bạn có thể vào lại Game.
​Nội dung cập nhật:
- Mỗi tài khoản sẽ nhận được: 10.000 Gcoin Event.
Mong các bạn thông cảm.