Đua top Bang Hội Tranh Hùng
- Bắt đầu: 13h00p ngày 24/01/2024
- Kết thúc:
23h59p59s ngày 04/02/2024

Nội dung sự kiện:
• Sau khi kết thúc sự kiện Ban tổ chức sẽ công bố danh sách 3 Bang hội mạnh nhất để trao thưởng, phần thưởng được trao cho 3 chủ Hội vì thế các bạn tự phân chia cho đồng đội của mình.
Point Tổng của Bang hội phải > 200k Point.
Lưu ý:
- Các Guild có số thành viên
Clone > 10% sẽ không được chấp nhận.
(Thành viên Clone sẽ được tính là những thành viên trùng IP, Mã ổ cứng và ko nằm trong Top 70 nhân vật Reset cao nhất
BXH Anh Hùng ngày cuối.)

- Chỉ tính tối đa 30 thành viên trong 1 Guild, nếu nhiều hơn số 30 thì sẽ bị loại.


Xếp hạng Phần Thưởng
1 120 Ngọc Ước Nguyện
120 Ngọc Tâm Linh
2 90 Ngọc Ước Nguyện
90 Ngọc Tâm Linh
3 60 Ngọc Ước Nguyện
60 Ngọc Tâm Linh

# Bang Hội Chủ Hội Thành Viên Reset Tổng Point Tổng
Ko đạt AeBuiDoi VuaPhaHoai 20 (Loại)
>10% thành viên Clone
2.140 295.378
Ko đạt ForFun xuxu 24 (Loại)
>10% thành viên Clone
1.600 267.875
KHÔNG CÓ GUILD NÀO ĐẠT GIẢI.
Số thành viên Clone trùng IP của Guild:
AeBuiDoi
- Các Guild có số thành viên Clone > 10% sẽ không được chấp nhận.
(Thành viên Clone sẽ được tính là những thành viên trùng IP, Mã ổ cứng và ko nằm trong Top 70 nhân vật Reset cao nhất BXH Anh Hùng ngày cuối.)

Breadd 171.254.81.37

CcMmay 116.97.105.24
CucCuc 115.76.50.148
DWCui 116.97.105.24
DWcuibap 27.78.223.242
DwTrungHoa 27.78.223.242
EFcuibap 115.76.50.148
LiLi 27.78.223.242
MrKeyTi 115.76.50.148
PhuThuyy 171.242.192.159
RFcuibap 27.78.223.242
SieuBuff 27.78.223.242
Sumer 116.97.105.24
SweeTLOv3 115.76.50.148
ThanhAn 113.175.169.12
ThAnhKEyTi 115.76.50.148
ThAnhLOng 115.76.50.148
VuaPhaHoai 115.76.50.148
XSieuNhanX 115.76.50.148
ZzThanhAnZ 113.175.169.12

Số thành viên Clone ko nằm trong BXH 70 của Guild ForFun
- Các Guild có số thành viên Clone > 10% sẽ không được chấp nhận.
(Thành viên Clone sẽ được tính là những thành viên trùng IP, Mã ổ cứng và ko nằm trong Top 70 nhân vật Reset cao nhất BXH Anh Hùng ngày cuối.)
CaSiChuBin,DauBac,Land ,NaChin,NSNDCacTo,NSNDCongLy,NSNDPMyChi,POLICE,Vie tBip,YoungWoa