Chào toàn thể thành viên MUMN.TOP
Vào 12h Trưa ngày 04/05/2024 server Anh Hùng - MuViet.Top sẽ bảo trì và di chuyển vào cụm máy chủ Hoàng Kim - MUMN.TOP

Server Hoàng Kim - MUMN.TOP sẽ là server Anh Hùng - MUVIET.TOP hiện tại.

Trang chủ: https://mumn.top
Tải Game:
https://mumn.top/taigame
Quản Lý:
https://mumn.top/quanly/HK
Diễn Đàn:
https://mumn.top/diendan


Lưu ý: Đây không phải sát nhập 2 cụm máy chủ vào với nhau, nên các bạn bên server ANH HÙNG - MUVIET.TOP không cần phải thao tác sát nhập, chỉ cần tải MUMN.TOP về và truy cập vào cụm máy chủ Hoàng Kim - MUMN.TOP để chơi.
Tất cả Dữ Liệu server Anh Hùng - MUVIET.TOP khi chuyển sang HOÀNG KIM - MUMN.TOP sẽ giữ nguyên và các bạn vẫn tiếp tục đua top bình thường. (Chuỗi sự kiện tháng 5 server Hoàng Kim)

MUViet.Top sẽ cơ cấu lại server, chuyển đổi phiên bản vì thế server cần bảo trì thời gian dài tránh làm ảnh hưởng tới quá trình chơi game của các bạn.

BQT thông báo!